YOU#BYJACKOB

Szukaj
Close this search box.

PL |

EN

Szukaj
Close this search box.

PL | EN

Why does the world of fashion need change? A new blog is coming out!

We are becoming more and more aware of the damage that the fast fashion inflicts. Water overuse, air pollution, carbon footprint, a huge production of artificial fabrics wrapped in plastic, not to mention shocking working conditions in China, India or Bangladesh. Despite the awareness, we struggle to understand what and how to buy, not to contribute to the above…We also struggle to access reliable information. We are becoming more confused than ever. On one hand, we are being flooded with horrifying news about the fashion industry. On the other hand, we see the marketing ads of most popular brands, selling their new campaigns We still want to look chic and unique…What should we do then to keep buying, but to do it consciously and eco-friendly? Up till now, a lot of questions remained unanswered. This is why I am coming to the rescue! I’m Ola. I’ve been writing articles and creating on-line content on ecology, consumption and zero-waste for years now! I run a website EkoManufaktury.pl & Instagram profile @ekomanufaktury, where I write quite a lot about local, natural and ecological goods – starting with beauty products and detergents, up to pottery and candles. On this blog, I am going to get you acquainted with a wide range of fashion-related terminology. I will answer lots of questions and recommend reliable sources of information. I will help you resolve all the doubts regarding slow fashion. I will recommend things to buy, and those to stay away from.

Slow fashion, fast fashion and others

Fashion is not only about selling clothes. A t-shirt or a dress are just the results of a long process worth diving deep. The upcoming posts will talk about fast fashion, circular economy, recycling, upcycling, downcycling or greenwashing. You don’t have to be an expert to become a conscious consumer. Understanding of several terms will help you navigating within the ocean of the Internet and store shells. Thanks to your newly acquired knowledge, you will no longer be fooled by any discounts. You will be able to resist any impulsive decision. You will discover a new side of fashion, that hopefully turns out to be way better then the one you’ve already known.

Who made your clothes?

Putting theory into practice

I’m talking about theory, while Jackob Buczyński is a guy who puts it into practice thanks to his creativity. When I write about new eco-friendly solutions, he helps them become reality. His jackets are way more than just colorful pieces of clothing – more importantly, they are manifesting changes that the world of fashion desperately needs. These beautiful jackets are made from resistance against unfair practices and natural disasters. For some people, used fabrics are just rubbish that need to be burnt or put in the garbage dump. For others, those more creative, these fabrics can become a basis for unique pieces of clothing. Absolutely unusual, standing out from the crowd!

The new fashion era

As you can already see, the new face of fashion industry is happy, subversive and very colorful! Inspired by rainbow, diversity and freedom. Made by and for the people, who not only believe they can change the world, but they have already started doing it long time ago.

By Aleksandra Jaskulowska, founder of @ekomanufaktury.

Dlaczego świat mody potrzebuje zmiany? Nadchodzi nowy cykl blogowy!

Jesteśmy coraz bardziej świadomi szkód, jakie wyrządza fast fashion. Nadmierne zużycie wody, emisja zanieczyszczeń do środowiska, ślad węglowy związany z transportem na cały świat, gigantyczna produkcja tkanin sztucznych, pakowanie ich w plastik, aż wreszcie tragiczne warunki pracy ludzi w Chinach, Indiach czy Bangladeszu. Mimo tej wiedzy nie zawsze wiemy, jak kupować, by się do tego nie przyczyniać… Nie zawsze mamy dostęp do rzetelnej wiedzy ani sprawdzonych informacji. Jesteśmy coraz bardziej skołowani i zdezorientowani. Z jednej strony zalewają nas przeraźliwe informacje na temat rynku odzieżowego, a z drugiej reklamy popularnych sieciówek, które cały czas kuszą nowymi kolekcjami ubrań. Nie chcemy rezygnować z ubierania się stylowo i oryginalnie… Co więc należy robić, by kupować w bardziej ekologiczny sposób? Dotychczas wiele pytań ciągle pozostawało bez odpowiedzi.Dlatego właśnie przychodzę Wam z pomocą! Jestem Ola. Od lat zajmuję się pisaniem artykułów i tworzeniem treści internetowych na temat ekologii, konsumpcji i Zero Waste. Prowadzę portal EkoManufaktury.pl oraz Instagram @ekomanufaktury, gdzie piszę sporo na temat lokalnych, naturalnych i ekologicznych wyrobów – od kosmetyków i detergentów, po ceramikę czy świece. Tutaj natomiast wytłumaczę Wam pojęcia dotyczące mody. Odpowiem na pytania i polecę wiarygodne źródła. Pomogę rozwiać wszystkie wątpliwości na temat slow fashion. Poradzę, co kupować, a czego się wystrzegać.

Slow fashion, fast fashion i inne pojęcia

Moda to nie tylko sprzedaż ubrań. Koszulka czy sukienka to zaledwie efekt końcowy rozległego procesu, w który warto się zagłębić. W kolejnych postach dowiecie się, skąd wzięły się pojęcia fast fashion, gospodarka cyrkularna, recykling, upcycling, downcycling czy greenwashing. Nie trzeba być ekspertem, by stać się świadomym konsumentem. Zrozumienie kilku pojęć pomoże Wam bezpiecznie poruszać się po oceanie Internetu i półkach sklepowych. Dzięki tej wiedzy nie dacie już sobie wcisnąć naciąganych promocji ani nie ulegniecie impulsywnym decyzjom. Odkryjecie nową stronę mody, która może okazać się o wiele lepsza niż ta, którą znaliście do tej pory! 

Who made your clothes?

Teoria w praktyce

Jackob Buczyński zajmuje się stroną kreatywną mody, a ja jestem od teorii. Kiedy ja piszę o nowych, bardziej przyjaznych środowisku rozwiązaniach, on wciela je w życie. Jego kurtki to nie tylko barwne katany, ale przede wszystkim manifest zmian, jakie potrzebne są w świecie mody. To piękne rzeczy, które są efektem sprzeciwu wobec niesprawiedliwych praktyk i kumulujących się klęsk ekologicznych. Dla jednych używane tkaniny to tylko śmieci, które się spala albo wyrzuca na wysypisko. Dla innych, tych bardziej twórczych i pomysłowych, będzie to materiał, z którego powstaną wyjątkowe ubrania. Zupełnie niepowtarzalne i wyróżniające się z tłumu!

Nowa era mody

Jak widać, nowa twarz przemysłu odzieżowego jest radosna, przewrotna i bardzo kolorowa! Inspirowana barwami tęczy, różnorodnością i wolnością. Robiona przez i dla ludzi, którzy nie tylko wierzą, że mogą zmienić świat, ale którzy już dawno się tym zajęli!  

Autorka strony Aleksandra Jaskulowska, założycielka strony @ekomanufaktury.